NHG-Praktijkaccreditering – Huisartsenpraktijk Hoekstra – Castricum

NHG-Praktijkaccreditering

NHG-Praktijkaccreditering ® (NPA) is het instrument om de kwaliteit in huisartsenpraktijken zichtbaar te maken, te verbeteren en te toetsen. Voldoet een praktijk aan de kwaliteitsnormen dan wordt het kwaliteitskeurmerk toegekend. 

Elke paar jaar worden het instrument en de kwaliteitsnormen aangepast aan veranderde omstandigheden, mede op basis van wensen en ervaringen van deelnemende praktijken. Onze praktijk is sinds september 2017 succesvol geaccrediteerd.

Wat betekent dit kwaliteitskeurmerk voor u als patient?
Als een praktijk het kwaliteitskeurmerk bezit, mag je ervan uit gaan dat deze praktijk er alles aan doet om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Deze praktijk levert goede zorg en heeft alles goed op orde. Maar ze geven hiermee ook aan dat ze het belang van de patiënt hoog in het vaandel hebben.