Veelgestelde vragen – Huisartsenpraktijk Hoekstra – Castricum

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een verwijsbrief?
Een verwijsbrief wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan. Helaas is het verzekeringstechnisch niet mogelijk een verwijsbrief achteraf te schijven nadat het consult van de specialist heeft plaatsgevonden.
Heb ik een blaasontsteking?
Als u klachten heeft van een blaasontsteking (vaak plassen, kleine beetjes plassen, pijn bij het plassen) kunt u uw urine bij de assistente inleveren. Bij voorkeur onderzoeken wij urine die niet ouder is dan 2 uur. Als u uw opgevangen urine niet direct door ons kan laten nakijken kunt u de urine in de koelkast bewaren (maximaal 12 uur). U kunt uw urine opvangen in een potje verkrijgbaar bij uw apotheek of drogist.
Ik wil graag een gezondheidsverklaring. Kan mijn arts die geven?
De KNMG adviseert huisartsen om geen medische verklaring af te geven over eigen patiënten. Verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Wij verstrekken conform het advies van de LHV geen medische verklaringen/verwijzingen voor patiënten die behandeld willen worden door iemand met een niet-medisch contactberoep, bijvoorbeeld een acupuncturist, yoga-instructeur of masseur. Het is aan de betreffende contactberoepen om zelf om in te schatten of zij wel of niet mogen werken onder de huidige coronamaatregelen. Daar is geen beoordeling van de huisarts voor nodig.
Uitleg hierover kunt u downloaden: Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?
Huisbezoek Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Graag voor 10:00 aanvragen.
Na ontslag uit het ziekenhuis Bent u net ontslagen uit het ziekenhuis? U kunt onze assistente bellen of mailen indien u zich afvraagt of de nieuwe medicatie goed is doorgegeven of indien u een afspraak bij de huisarts nodig heeft.
Moet ik mijn medicijnen zelf betalen?
Alle medicatie valt onder het eigen risico, dit zult u altijd tot een minimaal bedrag van 375 euro per persoon zelf moeten voldoen. De huisarts is volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om op uw recept een werkzame stof te vermelden. Vervolgens is de apotheek verplicht het goedkoopst mogelijke merk te leveren. De meeste slaapmiddelen worden niet meer vergoed. Ook maagbeschermers worden alleen vergoed bij chronisch gebruik. De eerste 6 maanden moet u de maagbeschermers zelf betalen.
Ik ben zwanger, kan ik een vaccinatie tegen kinkhoest bij de huisarts halen?
Sinds 15 december 2015, geldt het advies (vanuit de gezondheidsraad) voor vrouwen die meer dan 28 weken zwanger zijn om zich opnieuw tegen kinkhoest te laten inenten. Zwangere vrouwen kunnen deze vaccinatie bij hun huisarts halen (bron: http://thuisarts.nl/kinkhoest/ik-heb-kinkhoest).
Wat wordt verstaan onder reguliere huisartsgeneeskunde?
Onze praktijk levert reguliere huisartsenzorg. Hiervoor hebben wij een NPA certificaat. Alle zorg die is opgenomen in het actuele LHV-document “Aanbod huisartsengeneeskundige zorg” is regulier. Dit aanbod wordt ingedeeld in basisaanbod, aanvullend aanbod en bijzonder aanbod. Samengevat, is het onderscheid als volgt: BASIS AANBOD biedt iedere huisartsenpraktijk zonder meer aan. Het basisaanbod gaat vóór het aanvullend en bijzonder aanbod. AANVULLEND AANBOD betreft omschreven activiteiten voor bepaalde groepen patiënten. Aanvullend aanbod kan iedere huisartsenpraktijk zonder meer bieden, maar het is niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan 24-uurs bloeddrukmeting, tapen enkeldistorsies, immunotherapie etc. BIJZONDER AANBOD raakt de grens van de huisartsgeneeskunde en vergt extra scholing, deskundigheidsbevordering en een aangepaste praktijkvoering. Voorbeelden zijn echografie, reizigersadvisering, oogheelkunde en verloskunde. Om de kwaliteit van dit bijzonder aanbod te borgen is het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) opgericht. Het CHBB heeft registers en inschrijving is mogelijk bij aangetoonde bekwaamheid op dat bepaalde gebied. De registers zijn openbaar en van belang voor transparantie en vergoeding. Hieruit volgt dat het NPA-certificaat ook van toepassing is op het bijzonder aanbod dat een geaccrediteerde praktijk levert (want regulier), mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden zoals inschrijving in register. En logischerwijs is op alle zorg, die niet in het LVH Aanbod staat, het NPA-certificaat niet van toepassing. Als een praktijk naast reguliere zorg ook niet-reguliere huisartsgeneeskundige zorg biedt in de zin van alternatieve of complementaire geneeskunde, dan is het NPA-keurmerk niet van toepassing op dit niet-reguliere deel. Voorbeelden hiervan zijn antroposofie, homeopathie, orthomoleculair, chiropractie of acupunctuur. De praktijk dient in deze gevallen expliciete en adequate en acties te ondernemen om dit duidelijk te maken aan de patiënten.